Rörligt pris

408,10

öre/kWh inkl moms

Fast pris 1 år

– – –

Fast avtal går ej att teckna.

Fast pris 3 år

– – –

Fast avtal går ej att teckna.

Fast månadsavgift 30 kr (inklusive moms) tillkommer på alla avtal. Elnätskostnad tillkommer.

Vår el kommer huvudsakligen från vatten och biobränsle men även vind och sol. All el är ursprungsmärkt och fri från CO2-utsläpp.

Rörligt pris avser föregående månad.

Våra priser inkluderar alltid elcertifikat och miljömärkning!

De fasta priserna gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde SE4 och anges i öre/kWh. För övriga starttider och elområden vänligen kontakta kundservice.