Mikroproduktion.

Med hjälp av sol eller vind, kan du ge ditt bidrag till miljö-klimatförbättringar. Mikroproduktion av el innebär att du producerar din egen el och det du inte förbrukar, matas in på elnätet.

Producera din egen el.

Som mikroproducent, förutsätts att du äger anläggningen, har ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en produktionseffekt max 43,5 kW. Energin du producerar, får dessutom inte överstiga den energi du förbrukar under ett kalenderår.

För överskottselen får du ersättning i form av:

  • Nätersättning från nätägaren.
  • Elcertifikat från Energimyndigheten om du ansöker.
  • Elhandelsersättning för din sålda el.

Elhandlare blir den som du har ditt elavtal för din elförbrukning med, om du inte aktivt väljer någon annan.

Har du rätt förutsättningar, kan du vara berättigad till skattereduktion. Information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida.

Intresserad? Kontakta då en återförsäljare för mer information och gör din uppgörelse samt en elinstallatör för inkoppling.

Via föranmälan, sköter sedan elinstallatören kontakten med oss. Vi får produktfakta och lämnar ett godkännande för inkoppling i nätet. När installationen är klar, lämnar elinstallatören en färdiganmälan. Efter godkännande, byts mätaren och anläggningen driftsätts.

Om du vill fördjupa dig i installationen/frågor kring solceller, kan webbsida hos elsäkerhetsverket vara till god hjälp.

Har du ytterligare frågor till oss, är du välkommen att höra av dig till kundservice.

Solenergi.

Förutsättningarna för solenergi på våra nordliga breddgrader kan vara riktigt goda. På många ställen i Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och solinstrålningen.

Med solkartan kan du se hur mycket el du kan producera på taket på din fastighet.

Klicka på ditt hustak för att se hur mycket el en solcellsanläggning på ditt tak kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Solkarta är ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge.
Förutsättningarna varierar med var på fastigheten solpanelerna installeras – söderläge är alltid att föredra för maximal produktion.