Mikroproduktion.

Med hjälp av sol eller vind, kan du ge ditt bidrag till miljö-klimatförbättringar. Mikroproduktion av el innebär att du producerar din egen el och det du inte förbrukar, matas in på elnätet.

Producera din egen el.

Som mikroproducent, förutsätts att du äger anläggningen, har ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en produktionseffekt max 43,5 kW. Du får efter ett riksdagsbeslut 2022-07-01 producera mer än det du förbrukar. Skattereduktion för din produktion ges maximalt upp till din förbrukade volym.

För överskottselen får du ersättning i form av:

  • Nätersättning från Ljungby Energinät AB, 6,1 öre/kWh.
  • Elcertifikat och ursprungsgarantier från Energimyndigheten om du ansöker.
  • Elhandelsersättning för din sålda el från din elhandlare.

Elhandlare blir den som du har ditt elavtal för din elförbrukning med, om du inte aktivt väljer någon annan.

Har du rätt förutsättningar, kan du vara berättigad till skattereduktion. Information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida.

Intresserad? Kontakta då en återförsäljare för mer information och gör din uppgörelse samt en elinstallatör för inkoppling.

Via föranmälan, sköter sedan elinstallatören kontakten med oss. Vi får produktfakta och lämnar ett godkännande för inkoppling i nätet. När installationen är klar, lämnar elinstallatören en färdiganmälan. Efter godkännande, byts mätaren och anläggningen driftsätts.

Om du vill fördjupa dig i installationen/frågor kring solceller, kan webbsida hos elsäkerhetsverket vara till god hjälp.

Har du ytterligare frågor till oss, är du välkommen att höra av dig till kundservice.