Ljungby Energi svarar för produktion och distribution av el och fjärrvärme till 9000 el och 2000 fjärrvärmekunder. Förutom el och fjärrvärme distribuerar vi bredbandstjänster i vårt eget bredbandsnät, till vilket ca 6500 hushåll i kommunen valt att ansluta sig. Bolaget bedriver, sedan årsskiftet 2018/2019, även elhandelsverksamhet. Årsomsättningen uppgår till 185 milj. kr och vi är 46 anställda.

Bolagets elproduktion uppgår till ca 30 GWh/år varav 10 GWh produceras vid vattenkraftstationen i Laganån. På grund av förestående pensionsavgång behöver vi nu komplettera organisationen med en..

El-/drifttekniker

med ansvar för vattenkraftstationen

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta drift och underhåll av vår vattenkraftstation och våra mottagnings- och fördelningsstationer med spänningsnivåer mellan 0,4kV – 50 kV. En annan viktig roll blir att ansvara för våra elmätare och vår mätinsamlingsutrustning. Din kompetens kommer även att nyttjas för andra förekommande elarbete i vårt nät. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund är gymnasial utbildning med elinriktning. Eftergymnasial utbildning samt några års erfarenhet inom yrket är meriterande. Social kompetens, god samarbetsförmåga och datakunskap är en nödvändighet. B-körkort erfordras.

Vill Du veta mera, kontakta elnätschef Jan Olsson tel. 0372-600 613, e-post: jan.olsson@ljungby-energi.se.
Rekryteringen kommer att ske löpande. Dock vill vi ha din ansökan senast 2019-02-08. Ansökan skickas till Jan Olsson, Ljungby Energinät AB, Box 262, 341 25 LJUNGBY.
Fackliga frågor besvaras av Niklas Sandstedt, Vision, tel. 0372-600 655.