Elanslutning.

Du som bor i Ljungby tätort är alltid kopplad mot vårt elnät, detta är inte något du kan påverka. Men som elkund är du fri att köpa din el från det elhandelsbolag du själv väljer. Alla elnät måste ha en anvisad leverantör som levererar till de som inte gör ett eget val. Vi har Ljungby Energi som anvisad leverantör, men skulle du vara intresserad att se priser eller läsa mer om något annat bolag har elpriskollen en bra sammanställning.

Vi ansvarar för att leverera el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat – oavsett vilken elleverantör du har valt.

Föranmälan/färdiganmälan.

Från och med januari 2019 hänvisar vi alla för- och färdiganmälan till hemsidan https://foranmalan.nu/. Vi gör detta för att förenkla administrationen och samla alla ärenden på ett och samma ställe. Är du installatör så måste du skapa ett konto på hemsidan för att registrera dina ärenden till oss. Läs mer om hur tjänsten fungerar på deras hemsida. Tjänsten är kostnadsfri.

Koncessionsområde.

Vår produktion.

Produktionen av el sker på två olika platser i Ljungby, vid Kraftstation Vislandavägen och vid Ljungsjöverket. Ljungsjöverkets primära syfte är att producera fjärrvärme, vilket du kan läsa mer om här.

Vår vattenkraftstation byggdes under 1908 till 1910. Den ligger vid ån Lagan i centrala Ljungby. Med hjälp av en kaplanturbin och tre francisturbiner genereras elström till en maximal effekt på 1,6 MW.

Kraftvärmeverk Ljungsjöverkets producerar alltså främst fjärrvärme, men kan även generera el med hjälp av två ångturbiner, en vid avfallspannan och en vid biopannan. Ångan från processen styrs i första hand till den senast installerade turbinen på 3 MW.

Normalårsproduktionen vid elverkets kraftstation uppgår till c:a 8 500 MWh. Vid Ljungsjöverkets kraftvärmeanläggning produceras c:a 21 500 MWh varav ca 5 500 MWh går åt till verkets interna drift av pumpar, fläktar mm. Elproduktionen från Ljungsjöverkets biopanna ger tilldelning av elcertifikat fram till 2020 med ca 7 000 elcertifikat per år.