Elanslutning.

Du som bor i Ljungby tätort är alltid kopplad mot vårt elnät, detta är inte något du kan påverka. Men som elkund är du fri att köpa din el från det elhandelsbolag du själv väljer. Alla elnät måste ha en anvisad leverantör som levererar till de som inte gör ett eget val. Vi har Ljungby Energi som anvisad leverantör, men skulle du vara intresserad att se priser eller läsa mer om något annat bolag har elpriskollen en bra sammanställning.

Vi ansvarar för att leverera el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat – oavsett vilken elleverantör du har valt. Vi ansvarar även för gatubelysningen i Ljungby kommun. Vid Ljungby Energis anläggningar finns kapacitet att producera elström till en maximal effekt på 6,3 MW. En del av kapaciteten används till att förse Ljungsjöverket (vårt kraftvärmeverk) med elkraft. Resten säljs på elmarknaden.

Vanliga frågor.

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som kommer till vår kundservice.

Priser.

Vill du se prislista över elnätsabonnemangen så kan du besöka den här sidan.

Föranmälan/färdiganmälan.

Från och med januari 2019 hänvisar vi alla för- och färdiganmälan till hemsidan https://foranmalan.nu/. Vi gör detta för att förenkla administrationen och samla alla ärenden på ett och samma ställe. Är du installatör så måste du skapa ett konto på hemsidan för att registrera dina ärenden till oss. Läs mer om hur tjänsten fungerar på deras hemsida. Tjänsten är kostnadsfri.

Koncessionsområde.

Vår produktion.

Produktionen av el sker på två olika platser i Ljungby, vid Kraftstation Vislandavägen och vid Ljungsjöverket. Ljungsjöverkets primära syfte är att producera fjärrvärme, vilket du kan läsa mer om här.

Vår vattenkraftstation byggdes under 1908 till 1910. Den ligger vid ån Lagan i centrala Ljungby. Med hjälp av en kaplanturbin och tre francisturbiner genereras elström till en maximal effekt på 1,6 MW.

Kraftvärmeverk Ljungsjöverkets producerar alltså främst fjärrvärme, men kan även generera el med hjälp av två ångturbiner, en vid avfallspannan och en vid biopannan. Ångan från processen styrs i första hand till den senast installerade turbinen på 3 MW.

Normalårsproduktionen vid elverkets kraftstation uppgår till c:a 8 500 MWh. Vid Ljungsjöverkets kraftvärmeanläggning produceras c:a 21 500 MWh varav ca 5 500 MWh går åt till verkets interna drift av pumpar, fläktar mm. Elproduktionen från Ljungsjöverkets biopanna ger tilldelning av elcertifikat fram till 2020 med ca 7 000 elcertifikat per år.

Solenergi.

Förutsättningarna för solenergi på våra nordliga breddgrader kan vara riktigt goda. På många ställen i Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och solinstrålningen.

Med solkartan kan du se hur mycket el du kan producera på taket på din fastighet.

Klicka på ditt hustak för att se hur mycket el en solcellsanläggning på ditt tak kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Solkarta är ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge.
Förutsättningarna varierar med var på fastigheten solpanelerna installeras – söderläge är alltid att föredra för maximal produktion.