Inlägg av Ljungby Energi

Ledig tjänst drifttekniker

Ljungby Energi (nedan kallat LEAB) svarar för produktion och distribution av el och fjärrvärme till 8900 el och 2000 fjärrvärmekunder. Förutom el och fjärrvärme distribuerar vi bredbandstjänster i vårt eget bredbandsnät. Årsomsättningen uppgår till 200 milj. kr och vi är 52 anställda. Fjärrvärmerörelsen är baserad på förbränning av brännbart avfall och lokala biobränslen vid kraftvärmeanläggningen […]

Lokala nyheter i SVT1 & TV4 ändras tillfälligt

Från måndag 18 oktober kl 10, till torsdag 21 oktober kl 22, kommer de lokala nyheterna i SVT1 & TV4 tillfälligt att ersättas med Stockholmsnyheter. Detta beror på att statliga Teracom utför underhållsarbeten som påverkar lokala TV-master. Så fort Teracoms arbete är slutfört kommer de lokala nyheterna att komma tillbaka igen.

Driftstörning fiber Tjurkö

Det är för närvarande driftstörning på fibertjänsterna i Tjurkö. Orsaken är en avgrävd elkabel. Eon’s tekniker arbetar med att åtgärda problemet. Uppdatering 2021-09-15 17:10: Felet är nu åtgärdat och strömmen är tillbaka.