Ljungby Energi svarar för produktion och distribution av el och fjärrvärme till 9000 el och 2000 fjärrvärmekunder. Förutom el och fjärrvärme distribuerar vi bredbandstjänster i vårt eget bredbandsnät, till vilket ca 6500 hushåll i kommunen valt att ansluta sig. Bolaget bedriver, sedan årsskiftet 2018/2019, även elhandelsverksamhet. Årsomsättningen uppgår till 185 milj. kr och vi är 46 anställda.

Bolagets elproduktion uppgår till ca 30 GWh/år varav 10 GWh produceras vid vattenkraftstationen i Laganån. På grund av förestående pensionsavgång behöver vi nu komplettera organisationen med en..

El-/drifttekniker

med ansvar för vattenkraftstationen

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta drift och underhåll av vår vattenkraftstation och våra mottagnings- och fördelningsstationer med spänningsnivåer mellan 0,4kV – 50 kV. En annan viktig roll blir att ansvara för våra elmätare och vår mätinsamlingsutrustning. Din kompetens kommer även att nyttjas för andra förekommande elarbete i vårt nät. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund är gymnasial utbildning med elinriktning. Eftergymnasial utbildning samt några års erfarenhet inom yrket är meriterande. Social kompetens, god samarbetsförmåga och datakunskap är en nödvändighet. B-körkort erfordras.

Vill Du veta mera, kontakta elnätschef Jan Olsson tel. 0372-600 613, e-post: jan.olsson@ljungby-energi.se.
Rekryteringen kommer att ske löpande. Dock vill vi ha din ansökan senast 2019-02-08. Ansökan skickas till Jan Olsson, Ljungby Energinät AB, Box 262, 341 25 LJUNGBY.
Fackliga frågor besvaras av Niklas Sandstedt, Vision, tel. 0372-600 655.

Nu samarbetar vi med ett UF-företag från Sunnerbogymnasiet i Ljungby.
Dessa killar kommer under veckorna 43-45 att besöka boende i BRF Haren, och ha ett erbjudande till dem.

Fredag den 28/9 har kundservice stängt på grund av utbildning. Felanmälan kan göras på telefon 0372-846 00.

Tack till alla er som besökte oss på Ljungbydagarna. Grattis till er som vann på vår tävling om att gissa längden på fibertråden. Priser är skickade till vinnarna och längden var 15,89 meter.

Lördagen den 18:e augusti kan du träffa oss utanför Terazza för att prata el, fjärrvärme eller fiber. Vi kommer finnas där mellan 10:00 – 15:00.

Fr o m senhösten så har Ljungby Energi en ny stor kund.
Detta genom att ett avtal tecknats med Solör om fjärrvärmeleverans till deras nät i Lagan. Leveransen sker genom den fjärrvärmeledning som är nedlagd i banvallen och ska anslutas till deras panncentral.

Förutom att vi kommer att sälja fjärrvärme till Solör, så medför samarbetet också att elproduktionen vid Ljungsjöverket kommer att öka med ca 1 000 MWh/år med anledning av det ökade värmeunderlaget.
Vi kommer också att utnyttja avfallsförbränningen på ett ännu mer effektivt sätt än tidigare, och värme som tidigare kyldes bort mot luft kommer nu istället till nytta för fjärrvärmekunderna i Lagan.

Torsdagen den 21:e juni öppnar banvallsleden till Lagan, efter att vi färdigställt vår fjärrvärmekulvert. Det kan fortfarande vara visa uppstädning mm som ska ske omkring banvallen, men själva cykelbanan är nu klar.

Vi tackar för visad hänsyn och förståelse under byggtiden.

Från och med 1 januari 2018 är det elnätsföretaget som ansvarar för att debitera energiskatt och betala in till staten, detta gjordes tidigare av elhandlarna.

För elanvändaren innebär detta inte att kostnaderna ökar, bara att energiskatten kommer på en annan faktura än tidigare.

För närvarande är energiskatten 33,1 öre/kWh (plus moms), och kommer alltså som en egen post på din elnätsfaktura.

Under jul och nyår har kundtjänst följande öppettider:

8 december 8.00-12.00

22 december 8.00-12.00

27 & 28 december 8.00-12.00 & 13.00-16.00

29 december 8.00-12.00

2-4 januari 2018 8.00-12.00 & 13.00-16.00

5 januari 8.00-12.00

Felanmälan kan alltid göras på telefon 0372-846 00.

Vi önskar en God Jul & Gott Nytt År!

Inom kort så kan du beställa bredbandstjänster från Bredband2 via vår portal ljungbyfibernat.se.

Bredband2 är Sveriges tredje största leverantör via fiber med närvaro på över 400 orter och ca 200 000 privat-
och företagskunder. När snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och stabilitet kan levereras av många, är det
lyssnarteknik som skiljer oss från mängden. Hos Bredband2 sätter vi stort värde i att lyssna.