Under V8-9 utför One Nordic arbete åt Ljungby Energi, arbetsområdet är norr och öster om tätorten och består i byte av stolpar på 50kV linje.

Ljungby Energi har påbörjat elmätarbyte.
Fram till nyår pågår byte i området Replösa, Björket och Sickinge enligt karta. Merparten av mätarna kommer vi åt från utsidan av huset. Ni som har mätare inomhus blir kontaktade för tidsbokning. Vår personal kan alltid legitimera sig med ID06.

Område Replösa, Björket och Sickinge

Ljungby energi utför mätarbyten under Oktober och November i Berghem. Vid minsta tveksamheter begär alltid legitimation av våra tekniker.

Under Mars månad kommer ett större ledningsarbete påbörjas. Delar av Salutorgets parkeringsytor och parkytan intill kommer att stängas av. Arbetet beräknas ta 2-3 månader att utföra.

Uppdatering 2020-04-23: Vårt arbete kommer färdigställas senast imorgon 2020-04-24.

För ytterligare information kan man läsa följande PDF.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten kommer på din nätfaktura från Ljungby Energinät som avser elanvändning från och med 1 januari 2018, denna faktura kommer till dig i februari eller mars beroende på hur ofta du får fakturor.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

 

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2018.

Från och med den 1 januari 2017 justerar vi våra elnätspriser. De fasta avgifterna för säkringsabonnemang höjs med 7%, de rörliga priserna är oförändrade.

Lägenhetsabonnemang (16A) höjs från 923 kr/år till 988 kr/år. Villaabonnemang (16A) höjs från 1 981 kr/år till 2 120 kr/år. Villaabonnemang (20A) höjs från 2 866 kr/år till 3 068 kr/år (priser inklusive moms)

Abonnemangspriserna för våra effektkunder höjs med 45:- /kwh exkl moms. Abonnemangsavgiften för lågspänning effekt höjs till 613 kr/KW exkl moms. Abonnemangsavgiften för högspänning effekt höjs till 463 kr/KW exkl moms.

Samtliga priser hittar du här.

Läs samrådsunderlaget för ny/ombyggnad av 50 kV kraftledning väster om Ljungby.

Samrådsunderlag Ljungby Energinät 50 kV ombyggnation
Filen är stor så man kan behöva högerklicka och välja ”Spara som”.

Bilaga 1 – Karta med sträckningsalternativen

Bilaga 2 – Tabell berörda natur- och kulturmiljöintressen

Från den 1 januari gäller nya priser för elnät och fjärrvärme.

De fasta avgifterna för elnät har höjts med ca 2%, och den rörliga delen i fjärrvärmetaxan har höjts med 2,9%. De nya priserna för elnät finner du här och för fjärrvärme här.