På grund av arbete i elnätet kommer vi göra kortare avbrott på strömmen i området kring Skinnarnas.

Avbrottet kommer vara mellan ca 10:00 – 10:15

Strömavbrottet som var idag 2019-01-06 orsakades av ett fel på vår högspänning. Omkoppling är nu gjord och alla ska ha tillbaka sin ström.

Strömavbrotten varade mellan ca kl 11:24 och 11:36.

Byagård- och Replösa-området är för tillfället drabbat av strömavbrott. Orsaken är ett kabel-fel på vår högspänning.

Utöver elkunder i området så drabbas även fiberkunder på Bollvägen, Bandyvägen och Florettvägen.

 

19:00  Uppdatering – Felet är åtgärdat och alla berörda tjänster är i drift igen.

Oplanerat elavbrott nordöstra delen av Ljungby tätort.
07:20 – Vi arbetar med felsökning och att sektionera om nätet.
08:00 – Merparten av abonnenterna har nu fått tillbaka sin ström.
09:00 – Alla har nu fått tillbaka sin ström.

Oplanerat elavbrott östra delen av Ljungby tätort. Elavbrottet påverkade även delar av fibernätet.
Orsak: Väderpåverkan
Avbrottstid: 2016-09-29 13:15 till 13:35.

Natten mellan 22:e och 23:e september var det strömlöst i industriområde västra, vilket även omfattar områdena Berghem och Kånna.
Varaktighet: 2016-09-23 01:03-01:49

Mellan ca kl 13:00-18:00 är det strömlöst för abonnenter söder om Berghems grustag. Orsaken till avbrottet är ett oplanerat arbete i en högspänningsstation.

2015-11-06 kl 15:30 – Arbetet är nu klart och strömmen är tillbaka.

Mellan kl 09:30-14:00 bryter vi strömmen i Station Marås. Det är sju kunder som berörs i Marås, Liljenäs-backen och Åströmslund.

Under eftermiddagen inträffade ett strömavbrott i sydvästra industriområdet. Felet berodde på avgrävning av en intern ledning hos en av industrierna i området. Efter omkopplingar i nätet kunde kunderna åter få ström efter 43 minuter.