Vi har nu på morgonen elavbrott som berör kunder i Visslaryd, Marås och på Vislandavägen. Felsökning pågår.

Vi kommer utföra ett planerat underhållsarbete kring Drottningatan 36 onsdagen den 9 september 2020. I samband med detta kommer vi köra reservkraft för att för att upprätthålla elleverans hos berörd kund. Detta kommer medföra en del buller mellan kl 04.00-23.00.
Vi ber er ha överseende med detta då det är en engångsföretelse.

Med Vänlig hälsning
Ljungby Energinät AB

Avbrott torsdagen 16/7-2020 kl 10.00-11.00

På grund av besiktning och översyn nätstation.

Under natten till fredag 2020-07-03 hade vi ett elfel som påverkade västra delarna av Ljungby. Avbrottet varade mellan 01:06 och 01:58.

Inplanerat avbrott på grund av inkopplingsarbete i elnätet.
Tisdag 21/7-2020 kl 07-16
Kunder är meddelade, gäller område Eka, Tallåsen och Össlöv

Vi har för närvarande ett högspänningsfel på västra industriområde. Felet beror på en skadad kabel i samband med vägbygget. Vi har tekniker på plats för att åtgärda felet.

2020-05-07 07:01 – Tekniker har gjort omkopplingar i nätet. Samtliga kunder har fått tillbaka strömmen.

Onsdagen 25:e Mars kommer vi bryta strömmen för underhållsarbete.

09:30 – 10:00 Kristallvägen 11-19, 18-36
09:30 – 15:00 Kristallvägen 2-16, 3-9

Berörda kunder är informerade.

Det är för tillfället ett kabelfel på Strömgatan 22, 24 och 26 som gör att hushållen är utan el. Vi arbetar med att åtgärda problemet och beräknar att felet är åtgärdat till i eftermiddag.

2020-02-19 11:03 Uppdatering: Felet beräknas vara åtgärdat kl 16:00.

2020-02-19 14:30 Uppdatering: Kabelfelet är nu åtgärdat och alla ska ha sin ström tillbaka.

Vi kommer bryta strömmen till fastigheten på Norra Järnvägsgatan 12. Strömmen till lägenheterna kommer inte beröras men bredband och TV kan påverkas.

Tidpunkt för avbrottet: 2019-11-21 mellan kl 09:30-15:00.

 

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som elavbrottet kan medföra.

 

 

Tisdagen den 24:e September på Slåttervägen mellan 09:30-14:00  samt ett kortare på Rönnäsvägen 09:30-10:00.

Torsdagen den 26:e September på Rönnäsvägen 09:30-14:00.