Problem med text-tv på analoga SVT

Det är för tillfället problem med med text-tv på SVT1 och SVT2 på den analoga sändningen.
Text-tv fungerar på de digitala versionerna av SVT1 och SVT2.

Det är felanmält till leverantören men ingen beräknad klartid.