Fjärrvärmearbete på Flintvägen, Norrabergsgatan och Gnejsvägen

Fjärrvärmearbete Flintvägen, Norrabergsgatan, Gnejsvägen. Arbete beräknat vara klart till 15:30.