Driftstörning fiber Tjurkö

Det är för närvarande driftstörning på fibertjänsterna i Tjurkö. Orsaken är en avgrävd elkabel. Eon’s tekniker arbetar med att åtgärda problemet.

Uppdatering 2021-09-15 17:10: Felet är nu åtgärdat och strömmen är tillbaka.