Fjärrvärme avstängd i Vattentornsområdet

Fjärrvärmen kommer vara avstängd på Sunnerbostingen, Sandåsgatan, Kämpegatan och mfl… 2021-04-13 mellan kl 08:00-16:00.