,

Byte av elmätare i Berghem.

Ljungby energi utför mätarbyten under Oktober och November i Berghem. Vid minsta tveksamheter begär alltid legitimation av våra tekniker.