Fjärrvärme avstängt Villagatan, Olofsgatan och Stationsgatan

2020-10-20 mellan kl 08:00-16:00 är fjärrvärmen avstängd på vissa delar av Villagatan, Olofsgatan och Stationsgatan.