Felaktiga påminnelser

Tyvärr har det gått ut felaktiga påminnelser till våra kunder

Vet ni med er att ni betalat kan ni bortse från denna påminnelse

Vi kommer att meddela de berörda kunderna brevledes