Avbrott torsdagen 16/7-2020 kl 10.00-11.00

På grund av besiktning och översyn nätstation.