Under Mars månad kommer ett större ledningsarbete påbörjas. Delar av Salutorgets parkeringsytor och parkytan intill kommer att stängas av. Arbetet beräknas ta 2-3 månader att utföra.

För ytterligare information kan man läsa följande PDF.