Grävarbete kring Salutorget

Under Mars månad kommer ett större ledningsarbete påbörjas. Delar av Salutorgets parkeringsytor och parkytan intill kommer att stängas av. Arbetet beräknas ta 2-3 månader att utföra.

Uppdatering 2020-04-23: Vårt arbete kommer färdigställas senast imorgon 2020-04-24.

För ytterligare information kan man läsa följande PDF.