Strömavbrott Kvänslöv och Äpplanäs

Det är för närvarande strömavbrott i nordvästra delarna av Ljungby (Kvänslöv, Äpplanäs) som påverkar våra fiberkunder i området. Vi hänvisar till Eon’s avbrottkarta för att se när strömmen kan vara tillbaka.