Text-TV på TV4 försvinner

TV4 har beslutat att lägga ner Text-TV funktionen på sin kanal. Funktionen textning upphör dock inte utan finns fortfarande på sidan 199.

Läs mer på TV4:s hemsida.
https://www.tv4.se/tv4/artiklar/text-tv-data-upph%C3%B6r-5d711240cf4a376db803b64e