Störningar i fjärrvärmenätet

På grund av ett läckage på fjärrvärmeverket kan det bli störningar på fjärrvärmenätet under dagen idag.