Planerat servicearbete fibernätet

Natten mellan måndag den 12:e sept och tisdag den 13:e sept kommer vi göra ett servicearbete på våra centrala routrar. Det innebär kortare avbrott för alla våra internet och telefonikunder (TV påverkas ej).

Servicearbetet beräknas pågå mellan 00:00-01:00. Fungerar inte er anslutning efter det så prova starta om er utrustning. Fungerar det inte efter det felanmäler ni till er tjänsteleverantör.