Projekt med EU-stöd

Ljungby Energi har beviljats  ca 10 milj i stöd för utbyggnad av bredband I Tannåker och Viggsjö (Agunnaryd).