Samrådsunderlag flytt/nybyggnation 50kV kraftledning

Läs samrådsunderlaget för ny/ombyggnad av 50 kV kraftledning väster om Ljungby.

Samrådsunderlag Ljungby Energinät 50 kV ombyggnation
Filen är stor så man kan behöva högerklicka och välja ”Spara som”.

Bilaga 1 – Karta med sträckningsalternativen

Bilaga 2 – Tabell berörda natur- och kulturmiljöintressen