Avlästa värden på din fjärrvärmefaktura

Från och med fakturan som du får i maj kommer all fakturering av fjärrvärmen att vara baserad på verkliga värden. I dagsläget är det bara ett fåtal kunder där vi kommer att beräkna förbrukningen, men inom kort kommer även dessa att debiteras på verklig förbrukning.

På elnät har detta gjorts under en längre tid, och nu är det även dags för fjärrvärmen.