Förändrade fjärrvärmepriser

Den 3 november beslutade styrelsen i Ljungby Energi att höja den rörliga delen av fjärrvärmepriset med 2,8 % med anledning av ökade kostnader i verksamheten. Höjningen motsvarar en ökad kostnad med 17 kr per månad för en normalstor villa, och de nya priserna gäller från och med den 1 februari 2015.

Som kund har du, enligt fjärrvärmelagen, rätt att begära förhandling, medling eller säga upp ditt avtal. En sådan begäran eller uppsägning ska ske skriftligt till Ljungby Energi AB.

Ljungby Energis pris på fjärrvärme är även fortsättningsvis bland de lägsta i Sverige.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 0372-78 95 70.