Baspaketet växer

Den 28:e januari växer bårt baspaket med de tre efterlängtade kanalerna TV8, TV10 och Kanal 11.
För att få tillgång till kanalerna behöver ni göra en kanalsökning efter den 28:e januari.
Det nya priset börjar gälla 2014-04-01.