Om Ljungby Energi

Vår uppgift är att se till att Ljungby har tillgång till el, värme, och fiber – varje dag, året om. Vi arbetar för att skapa en trygg energiförsörjning och personlig service till alla våra kunder.

Ljungby Energi AB är den lokala energikoncernen i kommunen. Vi skall på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla vår kommun som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och privatpersoner genom att tillhandahålla våra kunder uthålligt låga och konkurrenskraftiga priser för fjärrvärme samt el- och fibernät. Syftet med bolaget är vidare att genom hög tillgänglighet och god produktkvalitet verka för en hög kundnytta och för att tillgodose våra kunders intresse. Vi arbetar för trygg energiförsörjning och personlig service till alla våra kunder. Fjärrvärme och fibernät utvecklas mycket gynnsamt. Villaområdena är nu till stor del utbyggda med fjärrvärme och de kommande åren sker förtätningar i redan etablerade områden. I samband med  fjärrvärmeutbyggnaden har tomrör för optofiber lagts ned vilket underlättar vår introduktion av fibertjänst och TV-utbud till intresserade kunder.

Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för distribution av el och fjärrvärme huvudsakligen i Ljungby tätort. Nätbolaget har också skapat ett lokalt höghastighetsnät för data- och telefontrafik baserat på optofiber och radiokommunikation. Vi erbjuder för närvarande bredbandsuppkoppling i 39 teleområden i kommunen via ADSL. Vi är totalt 40 fast anställda och har beredskap dygnet runt för felanmälan. Huvudkontoret är beläget vid ån Lagan intill Ljungby kraftstation. Vi fortsätter utbyggnaden av fibernätet till både villor och hyreshus i Ljungby centralort samt i flera områden på landsbygden.

KUNDTJÄNST

Öppettider
Mån-Tors 08:00-16:00
Fre 08:00-15:00
(lunchstängt 12:00-13:00)
Kundtjänst 0372-78 95 70
Vid akuta ärenden utanför kontorstid, ring vår jour på 0372-846 00

Direktkontakt

Ledning
Bo Schönbeck – VD
0372-78 95 71
Jan Olsson – Nätchef
0372-78 95 81
Tobias Johansson – Ekonomi
0372-78 95 72
Göran Sandstedt – IT-chef
0372-78 95 83
Marknad
Anders Johannesson – Marknad
0372-78 95 76
Rickard Ljunggren – Försäljning
0372-78 95 84
Fredrik Gustavsson – Försäljning
0372-78 95 82
Kundtjänst
Tobias Johansson – Ekonomi
0372-78 95 72
Jenny Karlsson – Kundtjänst
0372-78 95 70
Marie Kälebo – Kundtjänst
0372-78 95 70
Nicklas Grozgut – Kundtjänst
0372-78 95 70
Mathilda Petersson – Kundtjänst
0372-78 95 70
Elnät
Ola Månsson – Arbetsledare
0733-73 95 89
Roger Emilsson – Projektering
0733-73 95 71
Ingvar Karlsson – Kraftstation
0733-73 95 87
Stefan Petersson – Anläggning
0733-73 95 88
Per Karlsson – Anläggning
0733-73 95 78
Mats Karlsson – Anläggning
0733-73 95 69
Jim Henningsson – Drift
0733-73 95 84
Pär Thelander – Drift
0733-73 95 80
Peter Grans – Drift
0733-73 95 68
Ingvar Karlsson – Drift
0733-73 95 87
Daniel Larsson – Gatljus
0733-73 95 86
Elisabeth Moberg – Fastighet
Fjärrvärme
Peter Salomonsson – Produktionschef
0733-73 95 91
Markus Karlsson – Underhållschef
0733-73 95 93
Patrik Gustavsson – Arbetsledare
0372-78 95 99
Stefan Persson – Värmetekniker
0372-78 95 97
Josef Tot – Drift
0733-73 95 98
Jerker Bråthén – Drift
0372-78 95 94
Frans Nilsson – Drift
0372-78 95 94
Jan Alm – Drift
0372-78 95 94
Tobias Bergqvist – Drift
0372-78 95 94
Anders Gunnarsson – Drift
0372-78 95 94
Reine Gustavsson – Drift
0372-78 95 94
Peter Hammarström – Drift
0733-73 95 90
Patrik Hugosson – Drift
0372-78 95 94
Ulf Johansson – Drift
0372-78 95 94
Anders Karlsson – Drift
0733-73 95 74
Ingemar Karlsson – Drift
0372-78 95 94
Thomas Yngvaldsson – Drift
0372-78 95 94
Elisabeth Moberg – Fastighet
Fiber
Göran Sandstedt – IT-chef
0372-78 95 83
Ove Persson – Projektering
0372-78 95 85
Niklas Sandstedt – Projektering
0733-73 95 96
Erik Andersson – Projektering
0733-73 95 79
Mathias Björck – Teknik
0372-78 95 75
Emil Magnusson – Teknik
0372-78 95 91
Peter Grans – Installation
0733-73 95 68
Andreas Ingelsten – Installation
0733-73 95 67

Du når oss via e-post genom att skicka till fornamn.efternamn@ljungby-energi.se.