Ljungby Energi svarar för produktion och distribution av el och fjärrvärme till ca 9000 el- och 2000 fjärrvärmekunder. Förutom el och fjärrvärme distribuerar vi bredbandstjänster i vårt eget bredbandsnät. Årsomsättningen uppgår till 180 milj. kr och vi är 45 anställda. Fjärrvärmerörelsen är baserad på förbränning av brännbart avfall och lokala biobränslen vid kraftvärmeanläggningen Ljungsjöverket, som är belägen vid Ljungbys norra infart.

Kraftvärmeanläggningen, vilken övervakas dygnet runt av skiftgående personal, består av två ångpannor med tillhörande turbiner samt tre hetvattenpannor. Vi behöver nu komplettera ett utav våra skiftlag med en…..

Drifttekniker

Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär skifttjänstgöring där du kommer att ingå i ett av fem skiftlag. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta drift av produktionsanläggningarna där Din kompetens även kommer att nyttjas för det dagliga underhållet och vid arbetet under revisionsperioden. Driftoptimering, provtagning och miljöuppföljning skall ingå som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Du skall också vara beredd att utföra arbeten på distributionsnätet. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund är gymnasial utbildning med inriktning mot verkstad-, process- eller energiteknik. Även andra inriktningar inom teknik kan komma ifråga. Social kompetens, god samarbetsförmåga och viljan att lära är egenskaper som bolaget värderar högt och du kommer att genomgå en internutbildning under ca ett års tid. Erfarenhet från värmeproduktion eller processindustri är meriterande. Körkort erfordras.

Vill Du veta mera, kontakta produktionschef Stefan Persson tel. 0733-739597, e-post: stefan.persson@ljungby-energi.se eller VD Bo Schönbeck tel. 0733-739592, e-post: bo.schonbeck@ljungby-energi.se. Rekryteringen kommer att ske löpande.

Välkommen med Din ansökan adresserad till:
Stefan Persson
Ljungby Energinät AB
Box 262 LJUNGBY

Fackliga frågor besvaras av Jan Alm, SECO, tel. 0372-789577.