Vanliga frågor om Fiber

Varför ska jag välja fiber?

Med fiber från Ljungby Energi får du en framtidssäker teknik att transportera tjänster så som TV, data och telefoni. Via en fast internetanslutning med fiberteknik är du mycket väl rustad för dagens tjänster på internet samt även väl förberedd på allt vad framtiden har att erbjuda. Läs mer om fiber här!

Får jag fiber automatiskt när jag tar fjärrvärme?

Nej, men du får däremot ett tomrör som man eventuellt (beroende på tekniska förutsättningar) kan utnyttja för att blåsa fibern i. Du slipper därigenom grävningen på egen mark.

Jag har inte fjärrvärme eller tomrör in till fastigheten, kan jag få fiber?

Ja det kan du. Finns det fiber eller kanalisation i gatan utanför kan vi ansluta dig med en förhöjd anslutningsavgift. Finns inte fiber eller tomrör i ditt område får vi räkna fram och offerera ett pris.

Var ska jag placera kundenheten (CPE’n)?

Kravet är att den måste sitta i inomhusmiljö, dvs miljö med låg luftfuktighet och med en temperatur mellan ca 0 och +40 grader (C). Det måste också finnas ett 220v uttag i närheten av enheten. En allmän rekommendation är att man placerar enheten där röret för fibern slutar och att man från det stället bygger vidare med nätverk och antennkabel.

Vilka lampor skall lysa på kundeneheten för att allt skall vara ok?

Guide för vilka lampor som finns och skall lysa, samt ytterligare information om kundenheten finns att läsa i Installationsanvisningen.

Vad ingår i anslutningsavgiften (villa)?

I priset för en villaanslutning ingår:

  • Kanalisation och fiberkabel fram till huset
  • Blåsning av fiber till fastigheten
  • Insvetsning av fiberkabel
  • Del i aktiv utrustning i vår huvudnod
  • Kundenhet (CPE) för Bredband/TV/Telefoni

Binder jag mig till att även välja en tjänst om jag beställt en fiberanslutning?

Nej, men du har en bindningstid på fiberanslutningen under 12 månader. Utanför tätorten kan bindningstiden variera men det framgår av ditt avtal.

Kan man beställa bredband utan att beställa TV eller vice versa?

Ja, du väljer själv precis vilka tjänster du vill ha, de är helt oberoende av varandra.

Vilka tjänster ingår i en fiberanslutning?

I en fiberanslutning via Ljungby fibernät ingår inga tjänster. Tjänsterna beställer du själv direkt från tjänsteleverantörerna i nätet. Detta är för att du som kund skall ha frihet att själv välja vem som skall leverera de olika tjänsterna till dig.

Vilka tjänster och tjänsteleverantörer finns det och vad har de för priser?

Det finns idag fem tjänsteleverantörer anslutna till Ljungby fibernät: Ljungby Bredband, Koneo, NetatOnce, Microbus och Griffel. Läs mer på respektive operatörs hemsida för tjänster och priser . TV-tjänsten beställer du direkt via Ljungby Energi i samband med fiberbeställningen. Du kan även beställa TV-tjänsten vid ett senare tillfälle.

Vilken hastighet kan jag få med en bredbandsanslutning i fibernätet?

Nätet är byggt för 1000mbit/s i båda riktningarna, men det är respektive tjänsteleverantör som väljer vilken hastighet de vill sälja.

Varför hittar inte min TV digitala kanaler?

Se till att din mottagare är utrustad med en digitalmottagare för DVB-T. Om din TV har både en DVB-T och DVB-C digitalmottagare ska du se till att söka kanaler med DVB-T (benämns ofta som ”sök via Antenn” i TV’ns menyer).

Finns det tillgång till HDTV-kanaler?

Ja, vi leverarar HD-kanaler både från C more och Viasat. För att se vilka kanaler som finns i nätet kan ni titta vidare under TV via fiber och tilläggspaket.

Hur gör jag för att se HDTV?

För att se kanaler med HD kvalité behövs en HD Ready TV, samt programkort och vår Digitalbox HD eller en CI+ förberedd TV och vår CA-modul HD.

Kan jag se ett program i köket samtidigt som barnen ser ett annat program i vardagsrummet?

Ja. Okodade kanaler kan Du se på hur många TV apparater Du vill, utan extra kostnad. Du kan även se kodade kanaler på flera TV-apparater samtidigt, men behöver då ha ett programkort, och en Digitalbox/CA Modul till varje TV.

Kan jag se på ett program samtidigt som jag spelar in ett annat?

Ja med vår dubbeltuner-box så kan du spela in på en kanal och titta på en annan samtidigt. Läs mer om vår utrustning.

Kan jag säga upp min fasta telefoni?

Ja, men vill du flytta med ditt nuvarande telefonnummer så är det viktigt att du först beställer IP-telefoni, så numret kan flyttas med, innan du säger upp ditt abonnemang. Är du osäker kan våra tjänsteleverantörer som levererar IP-telefoni hjälpa dig.

Fungerar mitt hemlarm med IP-telefoni?

I de flesta fall är det inga problem att ha larm via ip-telefoni. Eftersom du kan använda dina analoga telefoner och telejack så ansluter du bara larmet som vanligt. För säkerhets skull kan du ta kontakt med din larmoperatör och höra vilka erfarenheter de har med ip-telefoni.

Vanliga frågor om Fjärrvärme

Är fjärrvärmenätet färdigutbyggt?

Numera täcker vi större delen av Ljungby centrum och därför läggs nu mest kraft åt förtätningar, dvs. att vi upplyser de hushåll som ligger utmed stamledningen att de kan få fjärrvärme. Men vi ser gärna att även andra intresserade fastighetsägare hör av sig så att vi kan kolla upp möjligheterna för en anslutning.

Vad gör jag om mitt vatten är grönt?

Om ditt vatten är grönt så beror det troligen på att det är något fel på din värmeväxlare och att du därför får ut fjärrvärmevatten i ditt dricksvatten. I så fall kontaktar du Ljungby Energi på telefon 0372-78 95 70 under kontorstid och övriga tider ringer du 0733-73 95 77

Kan jag få värme i källaren under sommaren?

Ja det kan du. Temperaturen i huset styrs av en givare som känner av utomhustemperaturen, är det varmt ute så stänger värmen av. Det går att ändra på en inställning i reglercentralen, ta kontakt med oss så kommer vi ut och hjälper dig med det.

Vad gör jag om min fjärrvärmecentral läcker?

Om det är ett mindre läckage så kan du vända dig till oss på dagtid på telefon 0372-78 95 70, så kommer vi i mån av tid och hjälper dig med detta. Vid större akuta läckor utanför normal arbetstid kontaktar du oss på 0733-73 95 77.

Hur reglerar jag värmen?

Det gör du enklast genom att justera termostaterna som sitter på dina element. Om detta inte fungerar så kontrollerar du ditt expansionskärl. Trycket på den svarta visaren ska visa någonstans mellan 0,5-1,2 bar, fyll på vid behov. Nästa steg är att höja värmen, det gör du genom att öka +/- knappen någon grad.

Vem äger fjärrvärmecentralen?

Det är du som Fastighetsägare som äger den fjärrvärmecentral som sätt upp hos dig. Det innebär även att det är du som ansvarar för att den sköts och servas vid behov.

Vem äger fjärrvärmemätaren?

Fjärrvärmemätaren ägs av Ljungby Energi och byts ut kostnadsfritt vart 10:e år. Värmen debiteras varannan månad på beräknade värden. Under vintern 2014/15 installeras automatisk avläsning och därefter kommer det istället att faktureras avlästa värden, som ger en mer exakt värmeräkning.

Vanliga frågor om El

Behöver jag begära kabelvisning?

När du ska gräva så ska du alltid begära kabelvisning. Det gör du enklast via ledningskollen.se. Vid akuta ärenden kan du kontakta vår kundtjänst på 0372-789570.

Hur gör jag när jag ska flytta?

Inflytt
Ska du flytta in i en bostad som hör till vårt nät behöver vi din anmälan minst 5 arbetsdagar innan du flyttar in. Vid inflyttning betalar alla en inflyttningsavgift om 250 kr på första fakturan från Ljungby Energi. Om anläggningen är plomberad, dvs strömmen bortkopplad, tillkommer dessutom en tillkopplingsavgift på 500 kr.

Är anläggningen plomberad kopplar vi till dagtid mellan lkl 8 och 16, önskas tillkoppling på övrig tid tillkommer en extra kostnad om 500 kr.

Tänk på att även anmäla att du flyttar in till ditt elhandelsbolag. Om du inte gör en egen anmälan kommer du att få Bixia som leverantör då de är anvisad leverantör i elnätet.

Utflytt
När du flyttar ut kontaktar du oss minst två veckor innan du flyttar, uppsägningstiden på elnätsavtalet är 14 dagar, och du kan få komma att betala den fasta avgiften om du inte anmäler din flytt i tid. Vi meddelar alltid ditt elhandelsbolag att du flyttar, och har du frågor om vad som händer med det avtalet kontaktar du dem.

Kom även ihåg att säga upp ditt fiber- och TV-avtal om du har det.

Du aviserar flytt genom att ringa eller skicka epost till vår kundtjänst.

Kan jag byta huvudsäkring?

Om det finns skäl för att ändra mätarsäkring, t.ex. vid byte från eluppvärmning till fjärrvärme, kontaktas en elinstallatör som efter säkringsändringen skickar en ändringsanmälan till oss.

Vad är en tariff?

Tariffen är uppbyggd i en fast abonnemangsavgift där avgiften beror på säkringens storlek. Överföringsavgiften är kopplad till själva förbrukningen i kWh och ska inte förväxlas med den rörliga energiavgift som kunden betalar till elleverantören. Vår överföringsavgift speglar den rörliga avgiften som kommer från överliggande nät och avgiften ska täcka våra förlustkostnader i transporten från vår inmatningspunkt i lokalnätet till kundens anslutningspunkt i fastigheten.

Vanliga frågor om fakturan

Varför får jag dubbla elfakturor?

Vi på Ljungby Energi fakturerar enbart nätavgiften. Du får en separat faktura från det elhandelsbolag du tecknat avtal med.

Varför debiterar ni energiskatt?

Från och med den 1 januari 2018 har ansvaret för att hantera energiskatten flyttat från elhandlaren till elnätsägaren. Därför kommer Ljungby Energinät att debitera denna från och med 1 januari.

Elhandlaren kommer från samma datum att upphöra med detta, så det är inte en ny kostnad som tillkommer utan den byter bara faktura.

Energiskatten är fn 33,1 kre/kWh (2018-01-01) plus moms.

Kan jag betala med autogiro?

Använd möjligheten att betala med autogiro. Det är enkelt och bekvämt. Du kan ansöka via din internetbank eller genom att fylla i vår autogiroanmälan. Lämna blanketten på vårt kontor eller skicka den till adressen som anges i formuläret. Det går också bra att ta kontakt med vår kundtjänst som hjälper Dig med Din ansökan.

Kan jag betala med e-faktura?

Ja du har möjlighet att få din faktura elektroniskt. Ansök direkt via din internetbank.

Kan jag få fakturan via e-post?

För att uppfylla kraven i GDPR kan vi inte längre erbjuda faktura via e-post.

Hur blir jag fakturerad för TV Bas och Tilläggspaket?

Dina kabel-TV avgifter samfaktureras med övriga produkter från Ljungby Energi. I normala fall får du en förskottsfaktura som omfattar två månader.

När du beställer TV-tjänsten (både baspaketet och kanaler ur tilläggspaketet) tar du ställning till om faktureringen skall påbörjas den första dagen i beställningsmånaden eller den första dagen i nästföljande månad. Om du väljer att aktivera TV-tjänsten i beställningsmånaden (oavsett om det är i början eller slutet av månaden) betalar du hel månadsavgift.

Du lämnar upplysning om ditt val i samband med att du hämtar ut Digitalbox/CA Modul och programkort från vår kundtjänst (Vislandavägen 1).

Om du säger upp något utbud från tilläggspaketet är grundregeln en månads uppsägning. Samma regel gäller även om du skulle säga upp Baspaketet. Uppsägning kan endast ske till nästföljande månadsskifte och skall vara skriftligt.

Exempel. Uppsägning sker den 5:e april. Du blir då fakturerad t.o.m. den sista dagen i nästföljande månad d.v.s. till den 31:a maj. Det är alltså viktigt att säga upp tilläggskanalen i slutet av månaden om man valt att avsluta leveransen så snart som möjligt.