På grund av arbete i elnätet kommer vi göra kortare avbrott på strömmen i området kring Skinnarnas.

Avbrottet kommer vara mellan ca 10:00 – 10:15

Ljungby Energi svarar för produktion och distribution av el och fjärrvärme till 9000 el och 2000 fjärrvärmekunder. Förutom el och fjärrvärme distribuerar vi bredbandstjänster i vårt eget bredbandsnät, till vilket ca 6500 hushåll i kommunen valt att ansluta sig. Bolaget bedriver, sedan årsskiftet 2018/2019, även elhandelsverksamhet. Årsomsättningen uppgår till 185 milj. kr och vi är 46 anställda.

Bolagets elproduktion uppgår till ca 30 GWh/år varav 10 GWh produceras vid vattenkraftstationen i Laganån. På grund av förestående pensionsavgång behöver vi nu komplettera organisationen med en..

El-/drifttekniker

med ansvar för vattenkraftstationen

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta drift och underhåll av vår vattenkraftstation och våra mottagnings- och fördelningsstationer med spänningsnivåer mellan 0,4kV – 50 kV. En annan viktig roll blir att ansvara för våra elmätare och vår mätinsamlingsutrustning. Din kompetens kommer även att nyttjas för andra förekommande elarbete i vårt nät. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund är gymnasial utbildning med elinriktning. Eftergymnasial utbildning samt några års erfarenhet inom yrket är meriterande. Social kompetens, god samarbetsförmåga och datakunskap är en nödvändighet. B-körkort erfordras.

Vill Du veta mera, kontakta elnätschef Jan Olsson tel. 0372-600 613, e-post: jan.olsson@ljungby-energi.se.
Rekryteringen kommer att ske löpande. Dock vill vi ha din ansökan senast 2019-02-08. Ansökan skickas till Jan Olsson, Ljungby Energinät AB, Box 262, 341 25 LJUNGBY.
Fackliga frågor besvaras av Niklas Sandstedt, Vision, tel. 0372-600 655.

Strömavbrottet som var idag 2019-01-06 orsakades av ett fel på vår högspänning. Omkoppling är nu gjord och alla ska ha tillbaka sin ström.

Strömavbrotten varade mellan ca kl 11:24 och 11:36.

Vår kundservice har fått nytt nummer.

Ni når numera vår kundservice på 0372 – 600 600.

Nu har vi anslutit oss till Kivra vilket betyder att du som har en brevlåda där får dina fakturor från Ljungby Energi direkt dit och kan betala dem direkt där om du vill. Har du redan e-faktura i din internetbank försvinner naturligtvis inte den.

Från och med februari kommer vi även att upphöra med e-postfaktura till privatpersoner, så vill du ha din faktura elektroniskt efter detta ansluter du antingen e-faktura i din internetbank eller ansluter dig till Kivra.

Mer information om Kivra och hur du ansluter dig hittar du på deras hemsida www.kivra.se.

Nu samarbetar vi med ett UF-företag från Sunnerbogymnasiet i Ljungby.
Dessa killar kommer under veckorna 43-45 att besöka boende i BRF Haren, och ha ett erbjudande till dem.

Motorsport TV har avslutat sina sändningar och kanalen har ersatts med Motorvision TV.

Fredag den 28/9 har kundservice stängt på grund av utbildning. Felanmälan kan göras på telefon 0372-846 00.

Från och med 2018-09-01 lägger C More ner kanalen C More Sport HD och återupplivar C More Live 5 HD. Utbudet fördelas över övriga C More-kanaler samt Sportkanalen.

Efter förändringen kommer kanalen att heta C More Live 5 HD och kanalnumret ändras till kanalplats 134. (direkt efter Live 2-3-4). TV-apparater med CA-modul som stödjer automatisk uppdatering, kommer då att hitta den nya kanalen på kanalplats 134 och heta C More Live 5 HD. TV-apparater som inte har den funktionen, samt våra digitalboxar, kommer fortsatt hitta Live 5 på kanalplats 123, tills man gör en ny kanalsökning.

Byagård- och Replösa-området är för tillfället drabbat av strömavbrott. Orsaken är ett kabel-fel på vår högspänning.

Utöver elkunder i området så drabbas även fiberkunder på Bollvägen, Bandyvägen och Florettvägen.

 

19:00  Uppdatering – Felet är åtgärdat och alla berörda tjänster är i drift igen.