Torsdagen den 21:e juni öppnar banvallsleden till Lagan, efter att vi färdigställt vår fjärrvärmekulvert. Det kan fortfarande vara visa uppstädning mm som ska ske omkring banvallen, men själva cykelbanan är nu klar.

Vi tackar för visad hänsyn och förståelse under byggtiden.

Ljungby Energi svarar för produktion och distribution av el och fjärrvärme till ca 9000 el- och 2000 fjärrvärmekunder. Förutom el och fjärrvärme distribuerar vi bredbandstjänster i vårt eget bredbandsnät. Årsomsättningen uppgår till 180 milj. kr och vi är 45 anställda. Fjärrvärmerörelsen är baserad på förbränning av brännbart avfall och lokala biobränslen vid kraftvärmeanläggningen Ljungsjöverket, som är belägen vid Ljungbys norra infart.

Kraftvärmeanläggningen, vilken övervakas dygnet runt av skiftgående personal, består av två ångpannor med tillhörande turbiner samt tre hetvattenpannor. Vi behöver nu komplettera ett utav våra skiftlag med en…..

Drifttekniker

Arbetsuppgifter:
Tjänsten innebär skifttjänstgöring där du kommer att ingå i ett av fem skiftlag. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta drift av produktionsanläggningarna där Din kompetens även kommer att nyttjas för det dagliga underhållet och vid arbetet under revisionsperioden. Driftoptimering, provtagning och miljöuppföljning skall ingå som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Du skall också vara beredd att utföra arbeten på distributionsnätet. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuell.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund är gymnasial utbildning med inriktning mot verkstad-, process- eller energiteknik. Även andra inriktningar inom teknik kan komma ifråga. Social kompetens, god samarbetsförmåga och viljan att lära är egenskaper som bolaget värderar högt och du kommer att genomgå en internutbildning under ca ett års tid. Erfarenhet från värmeproduktion eller processindustri är meriterande. Körkort erfordras.

Vill Du veta mera, kontakta produktionschef Stefan Persson tel. 0733-739597, e-post: stefan.persson@ljungby-energi.se eller VD Bo Schönbeck tel. 0733-739592, e-post: bo.schonbeck@ljungby-energi.se. Rekryteringen kommer att ske löpande.

Välkommen med Din ansökan adresserad till:
Stefan Persson
Ljungby Energinät AB
Box 262 LJUNGBY

Fackliga frågor besvaras av Jan Alm, SECO, tel. 0372-789577.

Från och med 1 januari 2018 är det elnätsföretaget som ansvarar för att debitera energiskatt och betala in till staten, detta gjordes tidigare av elhandlarna.

För elanvändaren innebär detta inte att kostnaderna ökar, bara att energiskatten kommer på en annan faktura än tidigare.

För närvarande är energiskatten 33,1 öre/kWh (plus moms), och kommer alltså som en egen post på din elnätsfaktura.

Under jul och nyår har kundtjänst följande öppettider:

8 december 8.00-12.00

22 december 8.00-12.00

27 & 28 december 8.00-12.00 & 13.00-16.00

29 december 8.00-12.00

2-4 januari 2018 8.00-12.00 & 13.00-16.00

5 januari 8.00-12.00

Felanmälan kan alltid göras på telefon 0372-846 00.

Vi önskar en God Jul & Gott Nytt År!

Inom kort så kan du beställa bredbandstjänster från Bredband2 via vår portal ljungbyfibernat.se.

Bredband2 är Sveriges tredje största leverantör via fiber med närvaro på över 400 orter och ca 200 000 privat-
och företagskunder. När snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och stabilitet kan levereras av många, är det
lyssnarteknik som skiljer oss från mängden. Hos Bredband2 sätter vi stort värde i att lyssna.

Den 1 januari 2017 förändras fjärrvärmepriset i Ljungby. Vi höjer då den rörliga delen med ca 2 %. För en normalvilla motsvarar höjningen 15 kr per månad. Även efter höjningen kommer Ljungby Energi att ha ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepris.

Grattis till er som vann i vår tävling på Ljungbydagarna. Priserna kommer att skickas till er.

Ljungby Energi har beviljats  ca 10 milj i stöd för utbyggnad av bredband I Tannåker och Viggsjö (Agunnaryd).

 

Från den 1 januari gäller nya priser för elnät och fjärrvärme.

De fasta avgifterna för elnät har höjts med ca 2%, och den rörliga delen i fjärrvärmetaxan har höjts med 2,9%. De nya priserna för elnät finner du här och för fjärrvärme här.

I samband med att vi byter IT-system kommer vi inte längre att ta emot kontant betalning i vår kundtjänst. Du vet väl att du kan skaffa autogiro så blir din faktura betald med automatik, anmäl dig i din internetbank eller fyll i och skicka in blanketten som du hittar här.