Utbyggnad av fjärrvärmeledning från Ljungby till Lagan

Inom kort startar vårt stora projekt med att bygga ut vår fjärrvärmeledning till Lagan. Detta innebär att cykelvägen mellan Ljungby och Lagan (som går via Banvallsleden) kommer vara avstängd under byggtiden.
Planerad byggtid är 2017-10-01 – 2018-04-30, vilken innebär att det enligt planeringen ska vara nyasfalterad cykelväg fr o m 1:e maj 2018.
Vi tar ännu inte emot några intresseanmälningar för fjärrvärmeanslutningar i Lagan. I början av 2018 återkommer vi med mer information.
Vår schaktentreprenör är Gustav R Johansson.

,

Förändrat fjärrvärmepris

Den 1 januari 2017 förändras fjärrvärmepriset i Ljungby. Vi höjer då den rörliga delen med ca 2 %. För en normalvilla motsvarar höjningen 15 kr per månad. Även efter höjningen kommer Ljungby Energi att ha ett av Sveriges lägsta fjärrvärmepris.

, ,

Nya priser elnät och fjärrvärme

Från den 1 januari gäller nya priser för elnät och fjärrvärme.

De fasta avgifterna för elnät har höjts med ca 2%, och den rörliga delen i fjärrvärmetaxan har höjts med 2,9%. De nya priserna för elnät finner du här och för fjärrvärme här.

Avlästa värden på din fjärrvärmefaktura

Från och med fakturan som du får i maj kommer all fakturering av fjärrvärmen att vara baserad på verkliga värden. I dagsläget är det bara ett fåtal kunder där vi kommer att beräkna förbrukningen, men inom kort kommer även dessa att debiteras på verklig förbrukning.

På elnät har detta gjorts under en längre tid, och nu är det även dags för fjärrvärmen.

Förändrade fjärrvärmepriser

Den 3 november beslutade styrelsen i Ljungby Energi att höja den rörliga delen av fjärrvärmepriset med 2,8 % med anledning av ökade kostnader i verksamheten. Höjningen motsvarar en ökad kostnad med 17 kr per månad för en normalstor villa, och de nya priserna gäller från och med den 1 februari 2015.

Som kund har du, enligt fjärrvärmelagen, rätt att begära förhandling, medling eller säga upp ditt avtal. En sådan begäran eller uppsägning ska ske skriftligt till Ljungby Energi AB.

Ljungby Energis pris på fjärrvärme är även fortsättningsvis bland de lägsta i Sverige.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 0372-78 95 70.